Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας - Πέρα από τη Φωτογραφία
On Tuesday, February 14 (2023), the Photography Club of Larissa welcomed me at the Ziazia Cultural Center (48 Rodopis, Haravgi), where I gave an introduction to my photographic endavior, presenting extensively three bodies of work: ΑΘΗΝΑ Σ' ΑΚΟΥΩ (1998-2006), SPLEEN (2009-2017) and HOTEL HELLAS (2017-...).
Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου (2023) η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας με υποδέχτηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ζιαζιά (Ροδόπης 48 , Χαραυγή), όπου έκανα μια εισαγωγή στη φωτογραφική του πορεία, μιλώντας και παρουσιάζοντας εκτενώς τα τρία σώματα δουλειάς του: ΑΘΗΝΑ Σ' ΑΚΟΥΩ (1998-2006), SPLEEN (2009-2017) και HOTEL HELLAS (2017-...).