tourist


tourist - τουρίστας - touriste

Pythagorion, Samos.