ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ // HEAR YOU ATHENS - Athens book presentation I

Παρουσίαση του βιβλίου ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ

με την ευγενική υποστήριξη και τη φιλοξενία του θεατρο ΚάμιροςΜαζί με τον Αλέξανδρο Μιστριώτη και τον Δημήτρη Τσουμπλέκα, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ.
Tετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021
Θέατρο ΚΑΜΙΡΟΣ
οδός Ιθάκης 32, 11257 Κυψέλη, Αθήνα

The book presentation of HEAR YOU ATHENS, with Alexandros Mistriotis and Dimitris Tsoumplekas.
Wednesday, December 15, 2021
KAMIROS Theater
32 Ithaki Street, 11257 Kypseli, Athens