cypresses & olive treescypresses & olive trees - κυπαρίσσια και ελιές - cyprès et oliviers

Doloi, Mani, Greece.