Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου - Πέρα από τη Φωτογραφία

"Πέρα από τη Φωτογραφία" είναι μια ομιλία του Georges Salameh.

Τα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου με προσκάλεσαν να παρουσιάσω το έργο μου και να μοιραστώ τη διαδικασία της καλλιτεχνικής μου εμπειρίας, Στις 30 Νοεμβριου 2019.


"Beyond Photography" is a talk by Georges Salameh.

Rethymno's Photographic Lessons has invited me to present my work and to share the process of my artistic experience, On November 30, 2019.