occhi verdi


occhi verdi - green eyes - yeux verts

Capizzi, Sicily.