Σύναξη της Θεοτόκου


Σύναξη της Θεοτόκου - Synaxe de la Vierge Marie - Synaxis of the Virgin Mary

Omonia, Athens.

I always preferred the offerings of local shepherds of Bethlehem, than those of the three kings from lands afar !

J'ai toujours préféré les offrandes des bergers locaux de Bethléem, que ceux des trois rois venant de terres lointaines !

Πάντα προτιμουσα τις προσφορές των βοσκων της Βηθλεέμ, από εκείνα των τριών βασιλιάδων που έρχονται από μακρινους τοπους !