Χριστούγεννα


Χριστούγεννα - Christmas - Noel

Eolou, Athens.

On Christmas day, alone with CCTV cameras, guarding the Christmas tree in the bank...

Le jour de Noël, seul avec des caméras de vidéosurveillance, faisant le gardiennage du sapin de Noël dans la banque ...

Την ημέρα των Χριστουγέννων, μόνος με κάμερες παρακολούθησης, φρούροντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην τράπεζα ...