ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

Παρουσίαση των βιβλίων ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ / PENDULUM

με την φιλοξενία του ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Αθήνα – L'Aquila. Μια συζήτηση για το βίωμα δύο πόλεων, μέσα από την περιπατητική εμπειρία, το βλέμμα στραμμένο στο αίσθημα της οικειότητας και την επαναδιαπραγμάτευση με τα ίχνη της παιδικής μας μνήμης.

Πώς είναι να φεύγεις από μια πόλη κατεστραμμένη από έναν εμφύλιο και να βρίσκεσαι σε μια γνώριμη πόλη; Πώς είναι να επιστρέφεις χρόνια μετά, σε μια οικεία πόλη άθικτη στη μνήμη σου, κατεστραμμένη από ένα σεισμό;

Στην παρουσίαση των φωτογραφικών βιβλίων PENDULUM και ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ, θα μοιραστούμε σκέψεις και εκμυστηρεύσεις για την εμπειρία μας σε δύο ετερόκλητες πόλεις που μας φιλοξένησαν και μας διαμόρφωσαν.
Στην δεύτερη από κοινού παρουσίασή μας με τίτλο ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ, των φωτογραφικών βιβλίων ΑΘΗΝΑ Σ’ΑΚΟΥΩ και PENDULUM, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά, Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσους ήρθατε, ένα κοινό πρώτη φορά τόσο ετερόκλητο, που γέμισε πλήρως την αίθουσα, και ένα μέρος της διπλανής, πέραν κάθε προσδοκίας μας. Ένα γεγονός που μας έδωσε μεγάλη χαρά, κυρίως γιατί προσπαθούμε με κάθε παρουσίαση να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που μπορεί να φαίνεται ανοίκειος, αλλά στην πραγματικότητα κρύβει πολλά οικεία στοιχεία για τον καθένα/καθεμία μας. Η δουλειά μας πραγματεύεται τη θραυσματική παιδική μνήμη, τη ρηγμάτωση, τον χρόνο, την καταστροφή, μα πάνω απ’ όλα την επούλωση και την ελπίδα της αποκατάστασης, μια αποκατάσταση υλική, ψυχολογική, κοινωνική. Με την ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ θέλουμε να οραματιστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο τις πόλεις που μας φιλοξένησαν στο παρελθόν, που μας φιλοξενούν στο παρόν.
Ευχαριστούμε για την φιλοξενία την Chania Culture ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ


Στεφανία Ορφανίδου & Γιώργος Σαλαμέ   A TALE OF TWO CITIES


Presentation of the book ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ / PENDULUM

with the kind support and hospitality of ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Athens – L'Aquila. A conversation on the insight into two cities, through a peripatetic experience, a gaze directed at a sense of familiarity and the renegotiation with the traces of our childhood memory.

What is it like to leave a city destroyed by a civil war and find yourself in a familiar city? What is it like to return years later to an intimate city, destroyed by an earthquake?

In the presentation of the photographic books PENDULUM and HEAR YOU ATHENS, we will share thoughts and confessions about our experience in two diverse cities, that offered us hospitality and shaped us.


In our second joint presentation entitled A TALE OF TWO CITIES, of the photographic books HEAR YOU ATHENS and PENDULUM, at the Mediterranean Architecture Center in Chania, we would like to warmly thank each and everyone of you who came, beyond all our expectations, a first-time so diverse audience, that completely filled the auditorium, and a part of the next door hall. This event that gave us great joy, mainly because with each presentation we try to open a window into a world that may seem unfamiliar, but in fact hides many familiar elements for each of us. Our work deals with fragmented childhood memory, rupture, time, catastrophes, but above all healing and the hope of restoration, a material, psychological, social restoration. With A TALE OF TWO CITIES we want to visualize in a different way the cities that hosted us in the past, that host us in the present.

Thank you Chania Culture for your hospitality.

Stefania Orfanidou & Georges Salameh

Press