قلم ذهبي


قلم ذهبي - golden pen - stylo doré


On the very last time I saw my granfather, after his afternoon nap, he gave me his watch & this small box with two golden pens he savedfrom his home in Haifa, among other object, family photos & films. He had  smugelled himself  out, with the help of the British army, on an escape boat towards Tyre, during the 1947-49 Palestine war.
I gave him back instinctively his watch and kept writing him letters until he died.

Την τελευταία φορά που είδα τον παππού μου, μετά τον απογευματινό του ύπνο, μου έδωσε το ρολόι του και αυτό το κουτί με δύο χρυσά στυλό που έσωσε από το σπίτι του στη Χάιφα, μεταξύ άλλων αντικειμένων, φωτογραφιών και οικογενειακών ταινιών. Είχε δραπετεύσει, με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού, με μια σωσίβια λέμβο στην Τύρο κατά τη διάρκεια του Παλαιστινιακού πολέμου του 1947-49.
Του επέστρεψα ενστικτωδώς το ρολόι και συνέχισα να του γράφω γράμματα μέχρι το θάνατό του.

La toute dernière fois que j'ai vu mon grand-père, après sa sieste de l'après-midi, il m'a donné sa montre et cette petite boîte avec deux stylos dorés qu'il a sauvés de sa maison à Haïfa, entre autres objets, photos et films de famille. Il s'était exfiltré, avec l'aide de l'armée britannique, sur un bateau de sauvetage vers Tyr, pendant la guerre de Palestine de 1947-49.
Je lui ai rendu instinctivement sa montre et j'ai continué à lui écrire des lettres jusqu'à sa mort.