la balance


la balance - bilancia - balance - ζυγαριά

À la morgue, un cimetière dans la balance!

Στο νεκροτομείο, ένα νεκροταφείο στην ζυγαριά!

At the morgue, a graveyard in the balance!

All'obitorio, un cimitero nella bilancia!