blue explosion


blue explosion - explosion bleu - μπλε έκρηξη

Can we really demand anything from our public buildings?

Pouvons-nous vraiment rien exiger de nos établissements publics?

Μπορούμε πραγματικά να απαιτήσουμε κάτι από τα δημόσια κτίριά μας;