28 Οκτωβρίου


28 octobre - 28 Οκτωβρίου - October 28th

Syntagma square, Athens.

La parade du 28 octobre s'est terminée par un défilé insolite: trois dames remontent l'avenue dans le sens opposé.

Η παρέλαση της 28 Οκτωβρίου έκλεισε με έναν ασυνήθιστο τροπο: τρεις κυρίες ανεβηκαν την λεωφόρο στην αντίθετη κατεύθυνση.

The parade on October 28th ended in an unusual way: three ladies marched the boulevard in the opposite direction.